care >

Met bijna 1,5 miljard euro aangekondigde bezuinigingen voor de boeg, wordt de druk op de zorgsector de komende jaren steeds verder opgevoerd. Zorgverzekeraars en gemeenten krijgen een grotere regierol, waardoor er meer en meer gestuurd gaat worden op efficiency en lagere tarieven en de markt verder zal krimpen. Huisartsen krijgen als eerste lijn aanbieder een grotere verantwoordelijkheid, het eigen risico binnen zorgverzekeringen neemt verder toe en steeds meer behandelvormen, waaronder fysiotherapie, verdwijnen uit het basispakket.

Onderscheidend
Voor veel zorgaanbieders breekt een nieuwe tijd aan, waarin een duidelijke profilering van de eigen praktijk belangrijker is dan ooit. Een profilering op basis van wat jouw praktijk of behandelcentrum echt onderscheidend maakt, jouw unieke identiteit en kernwaarden. Aantrekkelijk voor patiënten, herkenbaar voor (financiële) partners en een leidraad en inspiratie voor je medewerkers.

Klantloyaliteit
Speciaal voor de zorgsector heeft Vienova een aantal producten ontwikkeld, die zorgpraktijken en behandelcentra helpen de transitie te maken van klassieke patiëntbehandelaar naar moderne, succesvolle aanbieder van zorg, een aanpak waarin de klant centraal staat en die begrippen als klantloyaliteit, klanttevredenheid en patiëntbeleving concreet invulling geven. Vienova Care biedt onder meer:

• Veranderscan ‘Van patiënt naar klant’
• Klantscan ‘Moments of truth’
• Communicatieadvies

Contact >

Vienova Coaching en Consulting
Spaarne 27
2011 CD Haarlem

t 06-54700330
e info@vienova.nl

Volg Vienova op >