consulting opdrachten >

Voorbeelden van door Vienova uitgevoerde consulting opdrachten zijn:

1. Marketingstrategie
Een grote nationale uitgever van vakmatige bladen en naslagwerken verloor in rap tempo inkomsten. Klanten gaven aan niet meer te willen betalen voor informatie die zij niet gebruikten. Hoewel de kwaliteit van de informatie zeer hoog werd gewaardeerd, vonden zij de abonnementen te duur. Zij spendeerden als gevolg daarvan liever zelf meer tijd aan het zoeken van vrij verkrijgbare informatie via Google. Zelfs al was deze informatie in veel gevallen van beduidend mindere kwaliteit.

In samenwerking met de klant is een nieuwe marketingstrategie ontwikkeld waarin toegang tot de kwalitatief beste informatie op het moment dat de klant dat wil, centraal stond. Nadat via klantenpanels de behoeften diepgaander in kaart waren gebracht, zijn verschillende nieuwe abonnement vormen ontwikkeld, waarin de klant zelf zijn of haar keuzepakket kon samenstellen.

2. Klantstrategie
Een internationale dienstverlener had in een paar jaar tijd meerdere grote klanten verloren. Als belangrijkste reden werd genoemd een fusie- en overnamegolf in de sector, waarbij deze organisatie de pech had bij meerdere opdrachtgevers buiten de boot te vallen. Bij verdere navraag door Vienova bij deze voormalige klanten kwam al snel aan het licht dat het de dienstverlener ontbrak aan een onderscheidende positionering, waardoor zij in de onderhandelingen gemakkelijk als wisselgeld werd ingezet.

Samen met het management team is in twee sessies inzichtelijk gemaakt wat de echt onderscheidende kwaliteiten van de organisatie zijn, waarin vooral de diepgaande internationale expertise op het vlak van nieuwe ontwikkelingen opviel, evenals de sterke verbondenheid die de managers en medewerkers van het bedrijf voelden voor hun klanten. Op basis daarvan is een nieuwe klantstrategie ontwikkeld en een jaarlijks terugkerend evenement opgezet voor de Europese top 50. In twee jaar tijd leverde dat deze organisatie een extra marktaandeel op van bijna 20%.

3. Merkpositionering
Na jarenlang vooral zakelijke klanten te hebben bediend, wilde een financiële dienstverlener de stap maken naar de consumentenmarkt. Daarvoor zocht het naar de juiste wijze van marktbewerking. In haar zakelijke dienstverlening stond de organisatie bekend als een grote, betrouwbare organisatie die haar eigen weg gaat.

Uit een interne survey kwam naar voren dat deze mentaliteit ook herkenbaar was bij de medewerkers van de dienstverlener. Ambitieus, hardwerkend, onafhankelijk en eigenwijs. Op basis daarvan is de nieuwe positionering van het merk neergezet en de doelgroep onder consumenten bepaald. Online en offline advies tools zijn ontwikkeld, evenals een onderscheidend productaanbod, alle geënt op de specifieke kenmerken van deze organisatie en haar klanten.

Contact >

Vienova Coaching en Consulting
Spaarne 27
2011 CD Haarlem

t 06-54700330
e info@vienova.nl

Volg Vienova op >