van patiënt naar klant >

Met behulp van de Vienova Veranderscan voor de Zorg verwerf je snel inzicht in de vraag of jouw praktijk of behandelcentrum klaar is voor de transitie van patiënt naar klant. Hoe kan de praktijk zich in de sector onderscheiden? En wat zijn de sterke en minder sterke punten in de klantbediening? De scan biedt concrete handvatten voor verbeteringen die de positie van de praktijk in de sector versterken, evenals een overzicht van kosten en baten van de voorgestelde veranderingen.

Klantenbinding
De Veranderscan bestaat uit twee delen. De quick scan vormt de start van het traject en biedt direct inzicht in de huidige zichtbaarheid van jouw praktijk in de buitenwereld. De quick scan neemt slechts twee weken in beslag. Daarna vindt de meer diepgaande MRI-scan plaats, die in nauwe samenwerking met jou en jouw team wordt uitgevoerd en die uitmondt in concrete verbetervoorstellen. Met als doel het verhogen van de klantenbinding, het verbeteren van het imago en uiteraard de omzet van de praktijk of het behandelcentrum.

Contact >

Vienova Coaching en Consulting
Spaarne 27
2011 CD Haarlem

t 06-54700330
e info@vienova.nl

Volg Vienova op >